MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Habeco (BHN) chốt quyền nhận cổ tức năm 2018, 2019 bằng tiền tổng tỷ lệ 28,3%

Habeco (BHN) chốt quyền nhận cổ tức năm 2018, 2019 bằng tiền tổng tỷ lệ 28,3%

Habeco sẽ chi khoảng 656 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco – mã chứng khoán BHN) đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 và 2019 cho cổ đông.

Theo đó, dự kiến danh sách cổ đông được chốt vào ngày 19/2/2021. Và tiền được thanh toán từ ngày 31/3/2021.

Cụ thể, Habeco dự chi gần 320 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 13,8% và dự chi hơn 336 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 14,5%. Như vậy, Habeco sẽ chi khoảng 656 tỷ đồng trả cổ tức tổng tỷ lệ 28,3% cho cổ đông.

Việc chi trả cổ tức năm 2018, 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung ghi nhận, ngoài nguồn lợi nhuận sau thuế sau trích các quỹ, thì theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức được nhận do hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển của các công ty thành viên (hơn 60 tỷ đồng).

Đây cũng chưa phải là nguồn duy nhất, trong nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản còn ghi rõ, có hơn 90 tỷ đồng nguồn cổ tức được chia từ CTCP Cồn rượu Hà Nội do hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chia theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước sẽ được Habeco phân phối cho cổ đông sau khi Halico tổ chức Đại hội cổ đông thông qua phương án chia.

Hiện Habeco chưa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2020. Còn số liệu trên BCTC quý 3/2020 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 488 tỷ đồng, nâng tổng LNST chưa phân phối đến 30/9/2020 lên 1.421 tỷ đồng.

Habeco (BHN) chốt quyền nhận cổ tức năm 2018, 2019 bằng tiền tổng tỷ lệ 28,3% - Ảnh 1.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên