MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HAGL đăng ký bán cổ phiếu HAGL Agrico để hoán đổi nợ, giá bộ đôi HAG và HNG tăng vọt

Sau giao dịch này, HAG sẽ giảm khối lượng nắm giữ HNG từ 540,5 triệu cổ phiếu xuống còn 520,5 triệu cổ phiếu (tương đương 67,84% vốn cổ phần).

Theo thông tin từ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG), HAGL sẽ thực hiện chuyển đổi Trái phiếu hoán đổi thành 20 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL (hoán đổi cổ phiếu HAG cho Trái chủ.) Thời gian thực hiện từ ngày 27/04/2017 – 26/05/2017.

Sau giao dịch này, HAG sẽ giảm khối lượng nắm giữ HNG từ 540,5 triệu cổ phiếu xuống còn 520,5 triệu cổ phiếu (tương đương 67,84% vốn cổ phần).

Một tháng trước đó, HAGL thông báo không thực hiện chuyển đổi 20 triệu cổ phiếu HAGL Agrico ( HNG ) cho Temasek như đã đăng ký vì đang chờ hướng dẫn của UBCKNN về thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu. Như vậy, việc hướng dẫn đã được hoàn thành.

Ngày 20/2, Hội đồng quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương hoán đổi 200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi do HAGL phát hành sang cổ phiếu HNG của HAGL Agrico. Với giá chuyển đổi bằng mệnh giá, số trái phiếu trên sẽ được chuyển đổi thành 20 triệu cổ phiếu HNG - tương đương 2,6% số cổ phiếu HNG đang lưu hành.

Số trái phiếu hoán đổi trên là một phần trong tổng số 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi phát hành ngày 15/7/2011 cho Northbrooks Investment (Maritis) Pte. Ltd. (“NIMP”) - một công ty thành viên của Tập đoàn Temasek Holdings thuộc chính phủ Singapore.

Temasek có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên sang cổ phiếu HNG từ nay đến ngày đáo hạn, tức ngày 14/7/2017.

Ngoài khoản trái phiếu hoán đổi trên, Temasek còn nắm giữ 1.100 tỷ đồng trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu HAGL với giá chuyển đổi là 19.645 đồng. Số trái phiếu này phát hành ngày 31/8/2010 và đáo hạn vào ngày 31/8/2017.

Hà Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên