MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng thí điểm mỗi tuần 2 ngày chỉ tiếp nhận hồ sơ hành chính trực tuyến

13-06-2022 - 08:53 AM | Kinh tế số

Hải Phòng thí điểm mỗi tuần 2 ngày chỉ tiếp nhận hồ sơ hành chính trực tuyến

Ngay trong năm nay, Hải Phòng sẽ thí điểm mỗi tuần có 2 ngày các cơ quan nhà nước trên địa bàn chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4. Dự kiến, việc này sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 9.

Kế hoạch đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến , giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo UBND thành phố ký ban hành mới đây.

Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Các chỉ tiêu cần đạt được, gồm có: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4; 80% dịch vụ vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến; và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến đạt tối thiểu 60%.

Hải Phòng thí điểm mỗi tuần 2 ngày chỉ tiếp nhận hồ sơ hành chính trực tuyến - Ảnh 1.

Kèm theo kế hoạch đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND thành phố Hải Phòng còn ban hành Danh mục các thủ tục hành chính thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Tại kế hoạch mới ban hành, UBND thành phố Hải Phòng cũng nêu rõ yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; bố trí nguồn lực hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, UBND thành phố Hải Phòng xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được tập trung triển khai, đó là: Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến; giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; và giải pháp giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn.

Hải Phòng thí điểm mỗi tuần 2 ngày chỉ tiếp nhận hồ sơ hành chính trực tuyến - Ảnh 2.

Giải pháp thí điểm 2 ngày/tuần ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ được các cơ quan, địa phương tại Hải Phòng thực hiện từ tháng 9/2022 (Ảnh minh họa)


Đáng chú ý, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng cũng được yêu cầu phải công bố, áp dụng danh mục thủ tục hành chính thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; thực hiện thí điểm ít nhất 2 ngày/tuần ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại cơ quan, đơn vị.

Trao đổi thêm với ICTnews về giải pháp thí điểm mỗi tuần có ít nhất 2 ngày ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, đại diện phòng CNTT của Sở TT&TT Hải Phòng cho biết, thành phố chưa áp dụng ngay bởi kế hoạch mới được ban hành, cần có thời gian để các cơ quan, đơn vị chuẩn bị.

Các cơ quan, địa phương trên địa bàn Hải Phòng sẽ tự chọn 2 ngày trong tuần phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị mình để áp dụng việc ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo kế hoạch, thời gian từ nay đến hết tháng 8, các sở, ban, ngành và UBND các quận/huyện, xã/phường/thị trấn sẽ tuyên truyền đến người dân về 2 ngày thí điểm ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. “Việc này nhằm đảm bảo cho các cơ quan, địa phương và cả người dân, doanh nghiệp đều nắm được thông tin, thuận tiện cho bước triển khai thí điểm”, đại diện phòng CNTT, Sở TT&TT Hải Phòng chia sẻ.

Thông báo về 2 ngày trong tuần chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tiếp cũng sẽ được các cơ quan, địa phương niêm yết tại bộ phận 1 cửa. Dự kiến, giải pháp này sẽ được các cơ quan, địa phương triển khai từ tháng 9.

Cũng theo đại diện phòng CNTT, Sở TT&TT Hải Phòng, ngay cả khi đã áp dụng thí điểm 2 ngày trong tuần ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trường hợp vẫn có người dân và doanh nghiệp mang hồ sơ giấy đến thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp, Sở TT&TT đề nghị bộ phận một cửa của các cơ quan bố trí nhân sự hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cập nhật hồ sơ giấy, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo thống kê, hiện nay Hải Phòng có hơn 1.200 thủ tục hành chính đang được cung cấp theo hình thức dịch vụ công mức 3 và 4. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức 4 chiếm khoảng 75%, với trên 900 dịch vụ.

Theo Vân Anh

ICT News

Trở lên trên