MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hakinvest (HKB): Lãi đột biến quý 4, vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

20-02-2017 - 08:23 AM | Doanh nghiệp

Hakinvest (HKB): Lãi đột biến quý 4, vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Nếu so với kế hoạch mà ĐHCĐ giao phó, thì Hakinvest mới hoàn thành 40% doanh thu được giao, nhưng đã vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận.

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc (HKB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2016.

Kết quả kinh doanh năm 2016, Hakinvest đạt 765 tỷ đồng doanh thu, tăng 76% so với năm 2015, trong đó riêng quý 4 đạt 301,2 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, nên lợi nhuận gộp thu về từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm gần 133 tỷ đồng.

Cả doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều tăng mạnh khoảng 7,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi. Thời điểm cuối năm 2016, công ty không còn ghi nhận khoản đầu tư tài chính nào. Các khoản đầu tư vào công ty con cũng giảm từ 24 tỷ đồng hồi đầu năm về số 0. Lượng hàng tồn kho còn 36,1 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Bên cạnh đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 55 tỷ đồng so với đầu năm còn vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quý 4 vừa qua công ty gánh thêm khoản chi phí khác hơn 16,5 tỷ đồng bao gồm 4,5 tỷ đồng chi phí thanh lý tài sản cố định và hơn 12 tỷ đồng chi phí khác, làm cho tổng lợi nhuận khác cả năm phải ghi âm hơn 13 tỷ đồng.

Cả năm 2016, Hakinvest báo lãi sau thuế 71,69 tỷ đồng, tăng đột biến so với hơn 4,93 tỷ đồng đạt được năm 2015. Trong đó riêng quý 4 lãi đột biến 61,26 tỷ đồng, chiếm 85% tổng lợi nhuận đạt được cả năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 59 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch mà ĐHCĐ giao phó (1.934 tỷ đồng doanh thu và 52 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế), thì Hakinvest mới hoàn thành 40% doanh thu được giao, nhưng đã vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm còn trên 60,87 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Hakinvest đã họp và thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu thuần trên 1.934,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 67,23 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52,44 tỷ đồng.

Việt An

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên