MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt cá nhân và tổ chức bị UBCKNN xử phạt

Tất cả các quyết định xử phạt đều có cùng nguyên nhân vi phạm công bố thông tin giao dịch chứng khoán

Ngày 05/09 vừa qua UBCKNN đã ra hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Một loạt cá nhân bị phạt do giao dịch "chui" cổ phiếu

Ngày 05/09/2019 vừa qua UNCKNN phạt bà Lê Thị Tâm số tiền 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Ngày 29/11/2018, bà Lê Thị Tâm đã mua 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincem Bao bì Bỉm Sơn (mã chứng khoán: BPC), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 189.700 lên 190.700 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,99% lên 5,02% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BPC), tuy nhiên đến ngày 13/3/2019 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Tâm

Cũng một cổ đông khác là bà Nguyễn Thị Thắm bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn và phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể về việc bà Nguyễn Thị Thắm giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (mã chứng khoán: TPP). Ngày 31/10/2018, bà Thắm mua 169.000 cổ phiếu TPP dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 707.000 lên 876.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,97% lên 6,15%, trở thành cổ đông lớn. Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 28/12/2018, bà Thắm đã mua 167.600 và bán 332.600 cổ phiếu TPP dẫn đến tỷ lệ sở hữu của chủ tài khoản đối với cổ phiếu TPP liên tục thay đổi, tăng vượt ngưỡng 1% (từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 7%) và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên đến ngày 13/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của bà Thắm.

Cùng ngày ông Nguyễn Văn Tiến do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Ngày 11/09/2018, ông Nguyễn Văn Tiến đã mua 114.400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (mã chứng khoán: ITQ), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.127.900 lên 1.242.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,73% lên 5,21%, trở thành cổ đông lớn. Ngày 30/01/2019, ông Tiến đã bán 87.000 cổ phiếu ITQ, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 1.267.200 xuống 1.180.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 5,31% xuống 4,95%, không còn là cổ đông lớn. Nhưng đến ngày 14/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Tiến.

Đầu tư và Thương mại Nắng Mới bị phạt do công bố không đúng thời hạn

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Nắng Mới (địa chỉ Ô N02 – BT14, Khu đô thị mới thuộc lô đất N1 + N3 Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) bị xử phạt 92,5 triệu đồng, trong đó 62,5 triệu đồng bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể Công ty giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần CENCON Việt Nam (mã chứng khoán: CEN). Ngày 20/11/2018, Công ty đã mua 15.300 cổ phiếu CEN dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 51.700 lên 67.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 3,95% lên 5,12%, trở thành cổ đông lớn; Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 29/11/2018, Công ty đã mua tổng cộng 25.000 cổ phiếu CEN, dẫn đến liên tục thay đổi tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch vượt các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của CEN (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%, 7%). Tuy nhiên đến ngày 13/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của Công ty.

Tất cả các quyết định trên đều có hiệu lực từ 05/09/2019.

Minh Quang

Trở lên trên