MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt cổ phiếu “nóng” không thoát khỏi danh sách cổ phiếu bị cảnh báo, kiểm soát

Cổ phiếu EIB, NVT bị giữ nguyên diện bị cảnh báo, cổ phiếu PIT bị giữ nguyên diện bị kiểm soát trong khi cổ phiếu POM được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo.....

Cổ phiếu bị giữ nguyên diện bị cảnh báo

Cổ phiếu EIB của Eximbank

Toàn bộ 1,23 triệu cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vẫn tiếp tục bị giữ nguyên diện bị cảnh báo. Nguyên nhân, trên BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của công ty, lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 là 308,9 tỷ đồng, tuy nhiên, công ty vẫn lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 463,11 tỷ đồng.

Như vậy Eximbank vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu EIB bị đưa vào diện bị cảnh báo trước đó, nên Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh quyết định vẫn giữ nguyên diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu EIB.

Trước đó, cổ phiếu EIB bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 8/4/2016. Nguyên nhân do LNST chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2014 và 2015 đều là số âm và vẫn duy trì diện bị cảnh báo cho đến nay.

Cổ phiếu NVT của Ninh Vân Bay

Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh cũng quyết định giữ nguyên diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu NVT của CTCP bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Trước đó cổ phiếu NVT đã bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 7/4/2016 do LNST chưa phân phối đến cuối năm 2014 và LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2015 đều là số âm. Từ 10/10/2016, cổ phiếu NVT chuyển từ diện bị kiểm soát sang diện bị cảnh báo do LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016 là 1,69 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2016 là -210,29 tỷ đồng. Tiếp đó, 29/3/2016, Sở GDCk Tp HCM thông báo tiếp tục giữ nguyên diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu NVT do công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo. Cụ thể, trên BCTC hợp nhất năm 2016 của công ty, LNST của công ty mẹ 2,41 tỷ đồng, và lỗ lũy kế -209,57 tỷ đồng.

Cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo

Cổ phiếu VE1 của Vneco1

Sở GDCK Hà Nội cũng quyết định đưa cổ phiếu VE1 của CTCP Xây dựng điện Vneco1 vào diện bị cảnh báo từ 4/4/2017 do LNST năm 2016 và LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 trên BCTC kiểm toán năm 2016 đều là số âm.

Cổ phiếu ICF của CTCP Đầu tư Thương mại Thủy Sản

Cổ phiếu ICF của CTCP Đầu tư Thương mại Thủy Sản cũng bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 11/4/2017 do lợi nhuận sau thuế năm 2016 là -31,8 tỷ đồng, và LNST chưa phân phối đến 31/12/2016 là -25,43 tỷ đồng, đều là các số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo.

Cổ phiếu bị đưa vào diện bị kiểm soát

Cổ phiếu RIC của CTCP Quốc tế Hoàng Gia sẽ bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 11/4/2017. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015 là -21,61 tỷ đồng; LNST năm 2016 là -18,55 tỷ đồng và LNST chưa phân phối đến 31/12/2016 là -40,19 tỷ đồng căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2015,2016, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát.

Cổ phiếu RIC sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào buổi chiều của ngày giao dịch. Căn cứ vào giải trình của công ty, Sở GDCK sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Giữ nguyên diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu PIT

Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh cũng quyết định giữ nguyên diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu PIT của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex do LNST trên BCTC riêng là 8,3 tỷ đồng, LNST trên BCTC hợp nhất 7,85 tỷ đồng, LNST chưa phân phối đến 31/12/2017 là -9,98 tỷ đồng.

Tuy nhiên trên BCTC kiểm toán hợp nhất, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ và nếu tính phần lợi nhuận theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại ngày 31/12/2016, thì lợi nhuận giảm xuống còn 2,55 tỷ đồng; cộng thêm khoản ngoại trừ hàng tồn kho 86,2 tỷ đồng cho mặt hàng sắt thép, tiêu nguyên liệu và tiêu bán thành phẩm không được trích lập dự phòng thì chưa chắc chắn đảm bảo lợi nhuận năm 2016 của công ty dương. Do đó, nếu tính ảnh hưởng của yếu tố ngoại trừ thì công ty chưa khắc phục được nguyên nhân chứng khoán rơi vào diện bị kiểm soát.

Trước đó, cổ phiếu PIT bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 7/4/2016 do LNST chưa phân phố năm 2014 là -9,8 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -7,9 tỷ đồng căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2014 và 2015, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát.

Đưa cổ phiếu POM của Pomina ra khỏi diện bị cảnh báo

Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đưa cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina ra khỏi diện bị cảnh báo từ 5/4/2017. Nguyên nhân do LNST của cổ đông công ty mẹ là 301,09 tỷ đồng và LNST chưa phân phối đến 31/12/2016 là 88,83 tỷ đồng căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của Pomina.

Pomina đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu POM bị đưa vào diện bị cảnh báo trước đó, từ tháng 8/2016.

Thái Phương

HSX/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên