MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt doanh nghiệp bị đưa vào diện bị cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ vì chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019

Ngày hiệu lực 18/9/2019.

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện bị cảnh báo hoặc không được giao dịch ký quỹ do chậm công bố BCTC soát xét bán niên 2019.

Cổ phiếu ATS, VAT bị đưa vào diện bị cảnh báo

Cụ thể, cổ phiếu ATS của CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco và cổ phiếu VAT của CTCP VT Vạn Xuân bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 18/92019. Nguyên nhân, do các doanh nghiệp này đều chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2019 quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa các cổ phiếu này ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Trên thị trường, cổ phiếu ATS của Suất ăn công nghiệp Atesco đã giảm đi 44% kể từ đầu năm 2019 đến nay, thanh khoản thị trường cũng rất thấp. Kết quả kinh doanh theo BCTC quý 2/2019 công ty tự lập, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 16,6 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế ghi âm 1,22 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm ngoái vẫn lãi sau thuế hơn 1,8 tỷ đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp bị đưa vào diện bị cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ vì chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, Suất ăn công nghiệp Atesco cũng vừa công bố giải trình chênh lệch BCTC trước và sau soát xét bán niên 2019, trong đó sau soát xét, doanh thu điều chỉnh tăng 2,1 tỷ đồng, lên 18,78 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ lỗ sang lãi nhẹ 304 triệu đồng. Nguyên nhân của sự chênh lệch này do công ty hạch toán bổ sung doanh thu bán hàng, tăng chi phí quản lý và giảm chi phí bán hàng do trước soát xét làm sai.

Loạt chứng khoán bị đưa vào danh sách không được giao dịch ký quỹ

Bên cạnh đó, HNX cũng thông báo việc đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ từ 18/9/2019 do công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất bán niên năm 2019 soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Danh sách bao gồm cổ phiếu PGT của CTCP PGT Holdings, cổ phiếu MEC của CTCP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, cổ phiếu PVX của Tổng công ty cổ phẩn xây lắp dầu khí Việt Nam, cổ phiếu FDT của CTCP Fuditour, và cổ phiếu LCS của CTCP Licogi 166.

Kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2019 PGT Holdings ghi nhận lãi sau thuế 631 triệu đồng, giảm sâu so với số lãi hơn 4,6 tỷ đồng. Tính đến hết quý 2/2019 PGT Holdinsg ghi nhận, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm hơn 24,6 tỷ đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp bị đưa vào diện bị cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ vì chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019 - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu PGT trong 1 năm gần đây.

PVX ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1.078 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2018 và vẫn lỗ 120 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số lỗ 113 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái. Trong đó lỗ sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ chỉ 64 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2019 PVX còn số lỗ chưa phân phới 3.737 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.776 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu là 4.000 tỷ đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp bị đưa vào diện bị cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ vì chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019 - Ảnh 3.

Trên thực tế, PVX đã có báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 ký ngày 10/9/2019, trong đó kiểm toán từ chối đưa ra kết luận. Cơ sở của việc từ chối đưa ra kết luận bao gồm 9 điểm được trình bày trên BCTC soát xét, trong đó có những ý như:

-Tại ngày 30/6/2019, tổng lỗ lũy kế của tổng công ty khoảng 3.746 tỷ đồng, tại ngày 31/12/2018 là 3.686 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn vượt tổng tài sản ngắn hạn khoảng 352 tỷ đồng. Tổng côn ty đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ quá hạn thanh toán tại ngày 30/6/2019 chủ yếu bao gồm số dư gốc vay 1.122 tỷ đồng. Các yếu tố này dẫn đến nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Tổng Công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty phụ thuộc vào kế hoạch thu hồi các khoản công nợ, tái cơ cấu các khoản đầu tư, hoàn thành và quyết toán các công trình dở dang để thu hồi tiền…

-Tổng công ty có số dư khoản cho CTCP Khách sạn Lam Kinh vay để hỗ trợ vốn SXKD với số tiền 200 tỷ đồng và số dư dự phòng đã trích lập cho khoản thu này là 124,4 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng liên quan đến giá trị có thể thu hồi khoản cho vay này.

Cổ phiếu FDT của CTCP Fuditour đã giảm 34% kể từ đầu năm 2019 đến nay, thanh khoản thị trường rất thấp với nhiều phiên không có cổ phiếu khớp lệnh.

Hàng loạt doanh nghiệp bị đưa vào diện bị cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ vì chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019 - Ảnh 4.

Diễn biến giá cổ phiếu FDT trong 1 năm gần đây.

Thạch Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên