MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

30-10-2019 - 10:44 AM | Xã hội

Điều kiện đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm, đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, giấy đề nghị xác nhận số CMND là những thông tư mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 có hiệu lực từ ngày 2/11/2019.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Thông tư nêu rõ, lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Thời hạn được buôn bán thuốc thực vật chứa chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil 

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, ngoài ban hành các phụ lục danh mục thuốc thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt nam thì Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT còn quy dịnh thời hạn cho phép sử dụng và buốn bán đối với các loại thuốc thực vật có chứa chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil.

Cụ thể, thời hạn được sản xuất, nhập khẩu thuốc thực vật chứa chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil là đến ngày 12/2/2020; và chỉ được buôn bán, sử dụng loại thuốc này đến ngày 12/2/2021.

Xem thêm nội dung tại Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2019

Điều kiện đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019..

Theo đó, thí sinh dự kỳ thi cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm được coi là đỗ kỳ thi nếu đạt từ 70% tổng số điểm của bài thi trở lên. Căn cứ vào kết quả thi, Trung tâm có  trách nhiệm phê duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi, kết quả thi sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trang thông tin điện tử của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Các cách lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử

Nội dung này được hướng dẫn tại Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, nếu hồ sơ đề nghị hoàn thuế là Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và các tài liệu kèm theo, người nộp thuế thực hiện theo một trong hai cách:

Sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định, ký điện tử và gửi.

Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định, ký điện tử và gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN có trách nhiệm gửi ngay hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế có thể đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế bằng cách lập và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử đồng thời với việc lập và gửi hồ sơ khai thuế điện tử theo quy định tại Điều 22 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân (CCCD), tàng thư CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hiệu lực từ 18/11/2019..

Trong đó, hướng dẫn cách ghi giấy đề nghị xác nhận số chứng minh nhân dân như sau:

+ Mục "Họ, chữ đệm và tên": Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh (GKS) bằng chữ in hoa đủ dấu;

+ Mục "Ngày, tháng, năm sinh": Ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;

+ Mục "Giới tính": Giới tính nam thì ghi "Nam", giới tính nữ thì ghi "Nữ";

+ Mục "Dân tộc": Ghi dân tộc của công dân theo GKS;

+ Mục "Quốc tịch": Ghi quốc tịch của công dân theo GKS hoặc giấy tờ chứng nhận có quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền;

+ Mục nơi "Đăng ký khai sinh", mục "Quê quán": Ghi theo quy định tại Điểm h, i Khoản 2 Điều 7 Thông tư 66/2015/TT-BCA ;

Mục "Nơi thường trú": Ghi đầy đủ, chính xác theo sổ hộ khẩu.

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên