MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Haxaco chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 65%

Trong đó Haxaco trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%.

Ngày 6/4 tới đây CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco - mã chứng khoán HAX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Cụ thể, theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua, Haxaco sẽ chi cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 18/4/2018.

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

Đồng thời Haxaco cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền; cứ 2 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu thưởng mới.

Như vậy Haxaco sẽ phát hành khoảng 11,67 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 116,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy 4,25 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển; lấy hơn 63,7 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và lấy hơn 48,75 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2017.

Kết quả kinh doanh, năm 2017 doanh thu thuần Haxaco đạt 3.933 tỷ đồng, tăng trưởng 33,8% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 84,3 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ nhưng chỉ mới thực hiện được 88% chỉ tiêu LNST cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Năm 2018 Haxaco đặt mục tiêu bán được 2.592 xe, tăng 34,4% so với lượng xe bán ra năm 2017. Doanh thu ước đạt 5.184 tỷ đồng, tăng 31,8% so với thực hiện năm 2017 và lợi nhuận sau thuế ước đạt 116 tỷ đồng.

Nam Sơn

HSX

Trở lên trên