MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh hưởng bởi Covid-19, hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) kiến nghị giảm hàng loạt phí giao dịch cho nhà đầu tư

VASB kiến nghị giảm phí tại 2 Sở Giao dịch từ 0,03% ở thời điểm hiện tại xuống 0,01%.

Ngày 3/3/2020, Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán (UBCK) kiến nghị các giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường và các CTCK trong tình hình khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, VASB đã đề xuất kiến nghị giảm phí tại Sở GDCK TP.HCM (HoSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho các CTCK nhằm hỗ trợ cho các CTCK giảm phí cho nhà đầu tư. VASB kiến nghị giảm phí tại 2 Sở Giao dịch từ 0,03% ở thời điểm hiện tại xuống 0,01%.

Về giá dịch vụ áp dụng tại 2 Sở Giao dịch, VASB đề xuất giảm 50% các loại giá dịch vụ hiện đang áp dụng như giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, giá dịch vụ giao dịch chứng khoán, giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh, giá dịch vụ kết nối trực tuyến, giá dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối…

Về giá dịch vụ áp dụng tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), VASB đề xuất giảm 50% các loại giá dịch vụ đang áp dụng hiện nay như giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, giá dịch vụ lưu ký và chuyển khoản chứng khoán, giá dịch vụ quản lý thành viên bù trừ, giá dịch vụ quản lý vị thế trong giao dịch chứng khoán phái sinh, giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trong giao dịch chứng khoán phái sinh.

Về việc giảm thuế, VASB có đề xuất cụ thể: (1) Giảm thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán từ 0,1% xuống 0,05%; (2) Giảm thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn, cổ tức, lãi tiền gửi từ 5% xuống 3% và (3) Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20% xuống 15%.

Ngoài ra, VASB cũng kiến nghị xem xét áp dụng các biện pháp nhằm tăng thanh khoản thị trường đã có sẵn khung pháp lý và đã được kiến nghị như nới rộng danh mục margin, giao dịch trong ngày, các sản phẩm mới như chứng quyền bán…

VASB cũng kiến nghị Bộ Tài chính nhanh chóng sửa đổi NĐ số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế liên quan hạn mức chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo hướng nâng mức khống chế chi phí lãi vay và tính toán chi phí lãi vay theo cách tính chi phí lãi vay thuần (chi phí lãi vay bù trừ với doanh thu lãi tiền gửi, tiền cho vay) với thời hạn hiệu lực hồi tố từ 2017. Vấn đề này đã được kiến nghị nhiều lần, Chính phủ đã đốc thúc từ nhiều tháng qua nhưng tiến độ sửa đổi quá chậm chạp.

Bên cạnh đó, VASK kiến nghị nhanh chóng sửa đổi Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo các nội dung đề xuất cụ thể mà các CTCK đã gửi và cũng đã tham gia cuộc họp thảo luận chi tiết với UBCK.

Về việc bán lô lẻ của HoSE cần thực hiện giống cơ chế bán thỏa thuận lô lẻ HNX.

Khuyến khích tăng cường giao dịch trực tuyến thông qua việc sửa đổi quy định về giao dịch trực tuyến, cho phép e-KYC (định danh khách hàng điện tử) phù hợp với NĐ 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính ban hành tháng 12/2018.

VASB cũng đề xuất UBCK nghiên cứu bãi bỏ quy định không cho phép thực hiện các giao dịch mua bán lại (repo) chứng khoán, đặc biệt đối với trái phiếu chưa niêm yết. Giao dịch repo TP chưa niêm yết là hoạt động có thể hỗ trợ tích cực đối với thanh khoản thị trường. Trong điều kiện thị trường cổ phiếu trầm lắng, chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh thì thị trường trái phiếu là kênh đầu tư hữu hiệu cho nhà đầu tư và CTCK, cần được tạo điều kiện hỗ trợ. Đề xuất này đã được nêu tại một số cuộc họp với UBCK nhưng chưa được giải quyết.

Nghiên cứu rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Trong tình hình dịch Covid-19, VASB đề xuất khuyến khích các công ty đại chúng dãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên, hoặc cho phép lấy ý kiến bằng văn bản thay thế họp nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên