MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hóa chất Lâm Thao: Doanh thu sụt giảm mạnh, 9 tháng lãi 110 tỷ đồng

23-10-2016 - 14:19 PM | Doanh nghiệp

Trong quý 3/2016, doanh thu bán NPK các loại của Hóa chất Lâm Thao đạt 449 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 69%.

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2016.

Kết quả kinh doanh quý 3/2016

Riêng quý 3 năm nay, doanh thu thuần đạt 652,5 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán tăng đến 12%. Do vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 134,3 tỷ đồng, giảm 17 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Bên cạnh đó, chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng gần 5 tỷ đồng, lên mức 11,47 tỷ đồng tương ứng mức tăng 67%.

Trong đó, doanh thu từ sản phẩm NPK các loại đạt 449 tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ mặt hàng này mang lại 81,8 tỷ đồng. Doanh thu từ lân các loại đạt gần 189 tỷ đồng và đem lại 51,6 tỷ đồng lãi gộp. Doanh thu còn lại từ Axít và các sản phẩm khác.

Tuy nhiên, quý này công ty tiết giảm được khá nhiều chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, chi phí bán hàng còn 57,16 tỷ đồng, giảm được 6,5 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp còn 32,2 tỷ đồng, giảm 13,4 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái.

Do vậy, dù lợi nhuận gộp giảm sút nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn còn gần 33,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 3 tỷ đồng tương ứng giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 26,9 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt gần 2.687 tỷ đồng, giảm 680 tỷ đồng so với cùng kỳ và mới chỉ hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu năm. Doanh thu giảm mạnh, nhưng các loại chi phí không giảm tương ứng nên cuối quý Hóa chất Lâm Thao còn lãi gần 110 tỷ đồng sau thuế, chỉ bằng 43% lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm 2015 và còn cách rất xa mục tiêu 436 tỷ đồng lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế còn hơn 88 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 1.437 tỷ đồng, tăng 284 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó lượng nguyên vật liệu tồn khi gần 610 tỷ đồng, tăng 80 tỷ, và tồn kho thành phẩm 650 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng, đồng thời chi phí sản xuẩt kinh doanh dở dang tăng 80 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cuối kỳ tăng gần 100 tỷ đồng, lên 776 tỷ đồng. Các khoản dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh 68,5 tỷ đồng, trong đó dự phòng chi phí sửa chữa tài sản cố định 61,4 tỷ đồng còn lại là dự phòng sửa chữa đường nhánh.

Việt An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên