MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hồng đại lý bảo hiểm theo quy định mới được tính như thế nào?

12-11-2023 - 10:28 AM | Tài chính - ngân hàng

Hoa hồng đại lý bảo hiểm theo quy định mới được tính như thế nào?

Bộ Tài chính mới quy định tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC ngày 2/11/2023 hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm , Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó quy định hoa hồng đại lý bảo hiểm.

Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài căn cứ vào quy định, điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng đại lý bảo hiểm áp dụng thống nhất và công khai trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa được trả trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài trả cho đại lý bảo hiểm.

Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ được quy định như sau:

Hoa hồng đại lý bảo hiểm theo quy định mới được tính như thế nào? - Ảnh 1.

Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Tỷ lệ hoa hồng đa đối với bảo hiểm bắt buộc được Bộ Tài chính quy định:

Hoa hồng đại lý bảo hiểm theo quy định mới được tính như thế nào? - Ảnh 2.

Tỷ lệ hoa hồng đa đối với bảo hiểm bắt buộc

Bộ Tài chính cũng quy định, hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm trọn gói được tính bằng tổng số hoa hồng đại lý bảo hiểm của từng nghiệp vụ bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói.

Trong khi đó, tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được tính như sau: Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân phát hành trước ngày 01/7/2024, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa theo bảng sau:

Hoa hồng đại lý bảo hiểm theo quy định mới được tính như thế nào? - Ảnh 3.

Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân phát hành trước ngày 01/7/2024

Đối với các hợp đồng bảo hiểm phát hành kể từ ngày 01/7/2024, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa thực hiện như sau:

Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 01 năm trở xuống và 01 năm tái tục hàng năm: 20%

Đối với các hợp đồng bảo hiểm trên 01 năm được tính theo bảng dưới:

Hoa hồng đại lý bảo hiểm theo quy định mới được tính như thế nào? - Ảnh 4.

Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm trên 1 năm phát hành kể từ ngày 01/7/2024

Bộ Tài chính cũng quy định, hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 3% tổng phí bảo hiểm; Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm: Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại.

Ngoài ra, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc bảo hiểm sức khỏe là 20%. Đối với các sản phẩm bảo hiểm có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng đó.

Trường hợp tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cho các thành viên thông qua đại lý bảo hiểm vi mô, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa là 10% phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng bảo hiểm.

Theo Ngân Thương

Báo Công thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên