MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Phát dự kiến chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%, lên kế hoạch lợi nhuận 2017 thấp hơn 2016 cả nghìn tỷ đồng

17-02-2017 - 15:05 PM | Doanh nghiệp

Dù lên kế hoạch 2017 với doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận dự kiến năm 2017 của Hòa Phát chỉ 5.000 tỷ đồng, thấp hơn 1.600 tỷ đồng so với mức 6.600 tỷ đồng đạt được năm 2016.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2017.

Theo nội dung nghị quyết, Hội đông quản trị Hòa Phát đã thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017 để trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

-Doanh thu toàn tập đoàn: 38.000 tỷ đồng.

-Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 5.000 tỷ đồng.

-Mức cổ tức năm 2017 dự kiến là 30%.

So với những gì đạt được năm 2016 thì kế hoạch năm 2017 của Hòa Phát không có nhiều đột biến như nhiều người kỳ vọng. Doanh thu thuần năm 2016 đạt 33.283 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6.606 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hòa Phát tăng trưởng 14% về doanh thu nhưng giảm lợi nhuận sau thuế giảm 24% so với thành tích đạt được năm 2016.

Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 50% trả bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện là quý 1-quý 2 năm 2017.

Hội đồng quản trị HPG đồng thời thông qua phương án phát hành 250 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 10:2. Về giá chào bán, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành do phụ thuộc vào yếu tố thị trường và không thấp hơn mệnh giá.

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên