MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoãn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, TTC Land sắp phát hành hơn 29 triệu cổ phiếu trả cổ tức

16-10-2022 - 21:02 PM | Doanh nghiệp

Hoãn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, TTC Land sắp phát hành hơn 29 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty vừa tạm hoãn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP. Nguyên nhân do mục đích sử dụng vốn cũng như biến động giá cổ phiếu hiện không phù hợp với phương án ban đầu.

TTC Land (SCR) vừa công bố đã hoàn tất nộp hồ sơ phát hành hơn 29 triệu cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 8%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng 26/10/2022. Thời gian thực hiện trong quý 4 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Đáng chú ý, Công ty vừa tạm hoãn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP. Nguyên nhân do mục đích sử dụng vốn cũng như biến động giá cổ phiếu hiện không phù hợp với phương án ban lãnh đạo xây dựng trước đó và có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và quyền lợi của người lao động.

Năm 2022, TTC Land đã thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn lên 4.653 tỷ đồng. Bao gồm:

+ phát hành thêm gần 51,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 14.000 đồng/cp (tương đương tỷ lệ 14%).

+ phát hành 29,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 8%.

+ phát hành 18,3 triệu cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 5% lượng cổ phiếu lưu hành. Giá chào bán ESOP là 11.000 đồng/cp và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nếu thực hiện thành công các đợt phát hành, vốn điều lệ của SCR dự kiến sẽ tăng từ 3.664 tỷ đồng lên 4.653 tỷ đồng.

Hoãn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, TTC Land sắp phát hành hơn 29 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.

Về kinh doanh, nửa đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 495,7 tỷ đồng, chủ yếu từ dự án Carillon 7 tại quận Tân Phú (Tp.HCM). Lợi nhuận sau thuế đạt 123,4 tỷ đồng. Theo kế hoạch của đơn vị này, nửa cuối năm sẽ tiếp tục mở bán dự án Selavia, Phú Quốc.

TTC Land hiện đang sở hữu quỹ khoảng 320 ha, bao gồm sở hữu trực tiếp của Công ty và sở hữu của các công ty con, công ty liên kết trực thuộc tập đoàn. 3 phân khúc chính là bất động sản dân dụng, bất động sản thương mại và bất động sản du lịch.

Năm 2021, TTC Land cho biết đã bán 5 thửa đất Thanh Đa, nâng số thửa đất đã bán đến hiện tại lên 8/18 thửa, tương ứng với diện tích là 26.103,4 m2/ 44.319,5 m2. Công ty sẽ tiếp tục giải phóng tích sản các thửa còn lại để thu về dòng tiền và lợi nhuận trong thời gian tới.

Tính đến thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản Công ty vào khoảng 9.880 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở khoản phải thu hơn 3.315 tỷ đồng, hàng tồn kho 2.857 tỷ đồng, chiếm gần một nửa là bất động sản dở dang (gồm chi phí đầu tư và phát triển) của dự án Jamona City với giá trị 1.171 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả 4.738,8 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn và dài hạn hơn 1.800 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi nhận ở mức 5.141 tỷ đồng.

Tri Túc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên