MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàn tất thoái vốn tại Petroland thu về hơn 421 tỷ đồng, PetroCons (PVX) tiếp tục tái cơ cấu và thoái vốn hàng chục công ty con

01-10-2022 - 20:28 PM | Doanh nghiệp

Hoàn tất thoái vốn tại Petroland thu về hơn 421 tỷ đồng, PetroCons (PVX) tiếp tục tái cơ cấu và thoái vốn hàng chục công ty con

Trong quá trình tái cơ cấu và thoái vốn, đối với các đơn vị phục hồi tốt, có chuyển biến tích cực trong SXKD, HĐQT cho biết sẽ có phương án xem xét, quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ Đại hội thường niên gần nhất.

Ngày 28/9, HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons, MCK: PVX) gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông về Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025.

Theo PetroCons, mục tiêu của việc tái cơ cấu là khôi phục hoạt động SXKD, khẳng định vị trí trong lĩnh vực thi công xây lắp; hướng đến trở thành đơn vị dịch vụ kỹ thuật có năng lực trình độ kỹ thuật cao, tổng thầu EPC lớn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình Dầu khí.

Bên cạnh đó, kế hoạch tái cơ cấu cũng nhằm tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề hiện hữu; tận dụng lợi thế hiện có của PetroCons và các đơn vị; thu gọn mô hình tổ chức SXKD, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch SXKD 5 năm 2021 – 2025 và chiến lược phát triển PetroCons được phê duyệt.

Về kế hoạch tái cơ cấu/thoái vốn, PetroCons sẽ nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ tại 2 đơn vị chủ chốt là: Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC).

Với 4 công ty: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN), Công ty CP Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME), Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong), Công ty CP Xây lắp Dầu khí miền Trung (PVC-MT), PetroCons sẽ thực hiện tái cơ cấu/thoái toàn bộ vốn hoặc triển khai thủ tục giải thể/phá sản trong trường hợp cổ đông góp vốn kiến nghị giải thể/phá sản.

Nhóm tiếp theo, PetroCons sẽ tái cơ cấu/thoái toàn bộ vốn góp gồm có 20 công ty.

Trong quá trình tái cơ cấu và thoái vốn, đối với các đơn vị phục hồi tốt, có chuyển biến tích cực trong SXKD, HĐQT cho biết sẽ có phương án xem xét, quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ Đại hội thường niên gần nhất.

Vào ngày 7/12/2021, PetroCons đã hoàn tất thoái toàn bộ phần vốn góp ở Petroland (MCK: PTL) và thu về 421,37 tỷ đồng/367,5 tỷ đồng giá trị đầu tư. Việc thoái vốn dựa trên chủ trương tái cơ cấu PetroCons giai đoạn 2016 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó và diễn biến giá cổ phiếu PTL trên thị trường.

Nhuận Hoa

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Trở lên trên