MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàng Huy (HHS) trình phương án phát hành 46 triệu cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng; giảm ngành nghề kinh doanh liên quan xe mô tô, xe máy và bán lẻ ô tô con

Hoàng Huy (HHS) trình phương án phát hành 46 triệu cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng; giảm ngành nghề kinh doanh liên quan xe mô tô, xe máy và bán lẻ ô tô con

Đối với mảng kinh doanh xe, Hoàng Huy bỏ hết những ngành nghề liên quan xe máy, mô tô, và không còn bán xe con loại 9 chỗ ngồi trở xuống.

CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS) công bố nội dung tờ trình Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi phiếu trả lời về công ty 22/10/2021.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh...

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 12%

Theo đó Tài chính Hoàng Huy dự kiến phát hành gần 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 12 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 330 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trên BCTC tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Tài chính Hoàng Huy đạt 605 tỷ đồng doanh thu, tăng 2,5% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 46,7% lên mức 286 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Hoàng Huy còn 758 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 19 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 139 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ

Hoàng Huy cũng trình phương án phát hành hơn 13,7 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 137 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên BCTC tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hoàng Huy cũng trình Đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Hoàng Huy cho biết, công ty đang duy trì đăng ký 50 ngành nghề kinh doanh, trong khi đó trên thực tế hoạt động nhiều ngành nghề chưa phát sinh hoạt động.

Do vậy công ty đề xuất giảm một số ngành nghề kinh doanh không có phát sinh hoạt động, giữ lại các ngành nghề kinh doanh đang có phát sinh hoạt động thường xuyên. Sau khi thay đồi, Hoàng Huy còn giữ lại 9 danh mục ngành nghề kinh doanh.

Trong các nhóm ngành nghề xin giảm, có cả nhóm ngành bán mô tô, xe máy; bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy; bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; sản xuất mô tô, xe máy; cả việc bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); sản xuất xe ô tô và xe có động cơ khác; vận tải hành khách, hàng hóa...; san lấp mặt bằng; sản xuất đồ gỗ xây dựng...

Như vậy, đối với mảng kinh doanh xe, Hoàng Huy bỏ hết những ngành nghề liên quan xe máy, mô tô, và không còn bán xe con loại 9 chỗ ngồi trở xuống.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên