MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huy động 650 tỷ đồng từ đối tác chiến lược DEG, TTC Sugar (SBT) sẽ tái cơ cấu khoản vay mua nhà máy tại Lào

30-09-2019 - 20:23 PM | Doanh nghiệp

Trong sự hợp tác lâu dài, DEG không chỉ hỗ trợ TTC Sugar (SBT) về vốn mà còn chiến lược, kinh nghiệm quản trị cũng như phương thức vận hành và hoạt động kinh doanh.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa hoàn tất ký kết hợp tác chiến lược với quỹ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) thuộc Tập đoàn KFW của Đức.

Tại đây, DEG đã công bố khoảng đầu tư gần 650 tỷ đồng để mua vào 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT. Theo đó, DEG sẽ trở thành một trong những cổ đông chiến lược và là nhà đầu tư ngoại đầu tiên của doanh nghiệp với tỷ lệ sở hữu 3,55% vốn cổ phần. Thời gian ưu đãi cổ tức kéo dài 6,5 năm với tỷ lệ cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG.

Toàn bộ số lượng cổ phần ưu đãi này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của nhà đầu tư vào bất kỳ thời điểm sau ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do Công ty và nhà đầu tư thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp. Cổ phần ưu đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành.

Với giá bán thành công bình quân 30.000 đồng/cp, cao hơn 67,6% giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường của SBT trong thời điểm hiện tại. Được biết, trong sự hợp tác lâu dài, DEG không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn chiến lược, kinh nghiệm quản trị cũng như phương thức vận hành và hoạt động kinh doanh.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ sẽ được SBT sử dụng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay liên quan đến thương vụ sáp nhập nhà máy luyện đường công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng nguyên liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào, đồng thời tài trợ chi phí đầu tư cho hoạt động cơ giới hóa, mở rộng sản xuất đường organic tại nhà máy này. Khoản đầu tư từ DEG sẽ góp phần lớn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn nhằm đảm bảo nguồn lực ổn định cho quá trình phát triển bền vững của SBT.

Tri Túc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên