MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

JVC bị truy thu và phạt hơn 10 tỷ đồng tiền thuế sau kỳ thanh tra

26-08-2018 - 14:18 PM | Doanh nghiệp

Cục thuế Hà Nội vừa thanh tra thuế tại JVC giai đoạn 4 năm từ 2014 đến 2017.

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC) vừa công bố quyết định xử lý vi phạm về thuế của Cục thuế Thành phố Hà Nội sau kỳ thanh tra thuế 4 năm liên tiếp từ 2014 đến 2017. Theo đó JVC bị phạt và có các hình thức khắc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt:

-Phạt khai sai 20% trên số thuế tăng thêm do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền hơn 1,86 tỷ đồng.

-Ngoài ra còn bị phạt 1,4 triệu đồng do có hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế GTGT và quyết toán thuế TNDN.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

-Truy thu số thuế GTGT qua thanh tra số tiền hơn 8,03 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế GTGT hơn 6,98 tỷ đồng, thuế TNDN gần 666 triệu đồng và thuế nhà thầu số tiền hơn 380 triệu đồng. Đồng thời cũng ghi nhận giảm lỗ hơn 15,36 tỷ đồng.

-Tiền chậm nộp hơn 3,74 tỷ đồng do có hành vi chậm nộp thuế, trong đó tiền chậm nộp thuế GTGT hơn 3,36 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế TNDN hơn 285 triệu đồng và hơn 94 triệu đồng tiền chậm nộp thuế nhà thầu. Tất cả số tiền chậm nộp này được tính đến hết ngày 24/8/2018. JVC sẽ phải tự tính tiền chậm nộp thuế từ ngày 25/8/2018 đến ngày nộp đủ số tiền truy thu vào NSNN.

Như vậy tổng số tiền truy thu, phạt, chậm nộp đối với JVC qua thanh tra thuế các năm 2014, 2015, 2016 và 2017 lên đến gần 10,64 tỷ đồng.

Trên BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán độc lập bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam (năm tài chính của JVC bắt đầu từ 1/4 và kết thúc vào 31/3 năm sau) cho biết tính đến hết năm tài chính 2017 JVC còn lỗ lũy kế trên 1.019 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản còn gần 665 tỷ đồng. Nợ phải trả 137 tỷ đồng. JVC cũng còn hơn 402 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 19,2 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 527 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu 1.125 tỷ đồng.

Trên BCTC kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ về các khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng bao gồm số tiền khoảng 338,1 tỷ đồng, khoản mục trả trước co người bán ngắn hạn khoảng 14,9 tỷ đồng và khoản mục phải thu ngắn hạn khác số tiền khoảng 20,3 tỷ đồng. Các số dư này đã không biến động kể từ thời điểm 31/3/2016 là các khoản phải thu, trả trước và tạm ứng cho các đối tượng công nợ mà công ty không thu thập được xác nhận công nợ tại thời điểm khóa sổ lập BCTC hợp nhất.

JVC đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi toàn bộ các khoản phải thu, trả trước và tạm ứng mà công ty không thu thập được thư xác nhận nêu trên tại thời điểm 31/3/2016 và không điều chỉnh số dự phòng này tại thời điểm 31/3/2018. Kiểm toán không thể thực hiện được đầy đủ các thủ tục để đánh giá tính hiện hữu của các khoản này và giá trị dự phòng tương ứng đã trích lập, do vậy kiểm toán không thể xác định được liệu có cần phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên