TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kế hoạch kiểm toán năm 2020: Giảm 25% cuộc kiểm toán so với kế hoạch đầu năm 2019

Kế hoạch kiểm toán năm 2020: Giảm 25% cuộc kiểm toán so với kế hoạch đầu năm 2019
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Trong báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2020, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã giảm 25% số lượng cuộc kiểm toán so với kế hoạch kiểm toán đầu năm 2019.

Giảm số lượng, tập trung chất lượng kiểm toán

Định hướng kiểm toán năm 2020 của KTNN cho biết, việc giảm số cuộc kiểm toán nhằm tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán; bố trí đủ thời gian hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2019, KHKT năm 2019 của KTNN bao gồm 209 cuộc kiểm toán (KHKT đầu năm 190 cuộc, bổ sung tăng trong năm 19 cuộc), được tổ chức thành 227 đoàn kiểm toán. KTNN đã triển khai 214/227 đoàn, kết thúc 147/214 đoàn và xét duyệt, phát hành 122 Báo cáo kiểm toán (BCKT). Dự kiến đến 31/10/2019, KTNN sẽ cơ bản kết thúc hết các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019.

Với định hướng xây dựng KHKT năm 2020 như trên, toàn ngành tập trung kiểm toán 146 cuộc kiểm toán, giảm 44 cuộc so với KHKT đầu năm 2019 đã ban hành.

Bên cạnh đó, trong định hướng kiểm toán năm 2020, KTNN lựa chọn kiểm toán đối với một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm để tổ chức thực hiện nhằm đánh giá toàn diện việc hiện hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

"Chủ động bố trí nhân lực và thời gian để thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa", báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN nêu rõ.

Trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, KTNN tập trung kiểm toán đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan trung ương có quy mô ngân sách lớn để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách, phục vụ công tác phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019 của Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019. Kết hợp với đó là việc đánh giá công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Bên cạnh đó, KTNN tiếp tục đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá các hoạt động quản lý, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ.

Trong phần này, KTNN cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng có quy mô lớn để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Về Kiểm toán chuyên đề, năm 2020, KTNN dự kiến lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần giảm nợ công, phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, KTNN thực hiện kiểm toán đối với "việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự phòng 10% tại các bộ ngành, địa phương do Quốc hội giao" theo Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 26/6/2019 của Quốc hội.

Về lĩnh vực kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động, KTNN thực KTNN tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin, trong đó: "Tiếp tục lựa chọn thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin theo đúng các quy trình, chuẩn mực đã được ban hành phù hợp với các quy định và chuẩn mực kiểm toán quốc tế".

Ngoài ra, KTNN cũng lựa chọn một số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các chủ đề về môi trường để thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trong công tác bảo vệ môi trường.

Những lĩnh vực nào sẽ bị kiểm toán?

Lĩnh vực NSNN: Ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến kiểm toán 12 Bộ, cơ quan trung ương và 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kiểm toán hoạt động: Dự kiến lựa chọn 9 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu và hoạt động tín dụng cho người nghèo, nhà ở xã hội...

Lĩnh vực chuyên đề: Dự kiến lựa chọn 19 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 02 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng  và các chương trình - dự án thuộc lĩnh vực an sinh - xã hội, phát triển kinh tế vùng, việc quản lý tài nguyên, khoáng sản và một số chuyên đề về công tác quản lý thu ngân sách và  quản lý đầu tư XDCB...

Lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án: Dự kiến thực hiện 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm như: Các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ thiêm Thành phố Hồ Chí Minh; Đầu tư xây dựng đường vành đai II, III thành phố Hà Nội; các tuyến đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; các dự án thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án đường sắt đô thị Hà Nội...

Lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng: KTNN dự kiến thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng nhà nước; 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 03 ngân hàng thương mại.

Lĩnh vực quốc phòng: Dự kiến tổ chức 9 cuộc kiểm toán, gồm: 05 đơn vị dự toán, 03 doanh nghiệp, 01 dự án đầu tư.

Lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng: Dự kiến tổ chức 5 cuộc kiểm toán tại Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh; 27 công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 21 tỉnh ủy, thành ủy; khối các học viện, nhà trường thuộc Bộ Công an và khối các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Bộ Công an.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên