MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định thí điểm phân cấp cho TPHCM

08-07-2024 - 08:05 AM | Xã hội

Thường trực Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trình Chính phủ trước ngày 08 tháng 7 năm 2024.

Khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định thí điểm phân cấp cho TPHCM- Ảnh 1.

Dự thảo Nghị định đã được đa số Thành viên Chính phủ đồng ý thông qua

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 302/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Nghị định thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thường trực Chính phủ cho rằng việc xây dựng, ban hành Nghị định về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh để ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thẩm quyền nhằm điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý, phát triển Thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo Nghị định đã được đa số Thành viên Chính phủ đồng ý thông qua. Về nguyên tắc, dự thảo Nghị định đã bảo đảm đủ điều kiện ký ban hành.

Thường trực Chính phủ đồng ý thông qua về 04 nội dung còn ý kiến khác nhau theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Các nội dung cần lưu ý

Trong đó, Thường trực Chính phủ lưu ý, đối với nội dung thí điểm phân cấp cho chính quyền Thành phố ban hành các Danh mục ngành, nghề ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư: nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng giao Ủy ban nhân dân Thành phố tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi trình Hội đồng nhân dân quyết định Danh mục ngành, nghề ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Đối với nội dung thí điểm phân cấp chi đào tạo, bồi dưỡng, công tác phí, hội nghị, tiếp khách và nội dung thí điểm phân cấp tổ chức đấu giá cho thuê đối với mặt bằng sản xuất kinh doanh, cơ sở nhà đất thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công: nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng giao Ủy ban nhân dân Thành phố tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính trước khi trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định.

Bổ sung quy định về việc bãi bỏ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; về trường hợp có quy định khác với quy định tại Nghị định thì thực hiện theo Nghị định này.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trước ngày 08 tháng 7 năm 2024.
Thường trực Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang xem xét, ký ban hành Nghị định.

Theo PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên