MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kho bạc Nhà nước gửi 900.000 tỷ đồng tại ngân hàng

28-12-2022 - 09:09 AM | Tài chính - ngân hàng

Kho bạc Nhà nước gửi 900.000 tỷ đồng tại ngân hàng

Kho bạc Nhà nước đang gửi gần 700.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Nhà nước và 270.000 tỷ tại các ngân hàng thương mại.

Tại họp báo kết quả công tác trọng tâm năm 2022 của hệ thống Kho bạc Nhà nước, ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ Kho bạc Nhà nước cho biết, hiện Kho bạc Nhà nước đang gửi 900.000 tỷ đồng là tiền tồn quỹ ngân sách Trung ương, các tỉnh, huyện và hơn 100.000 số dư tài khoản... Trong số đó, số dư tồn quỹ địa phương là lớn nhất, còn số dư tồn quỹ Nhà nước không lớn.

Theo ông Lưu Hoàng, hiện số tiền gần 700.000 tỷ đồng đang gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính. Khoảng 270.000 tỷ đồng số tiền còn lại gửi có kỳ hạn từ 1-2-3 tháng tại các ngân hàng thương mại khoảng 6%.

"Ngoài số tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước thì số tiền còn lại của Kho bạc Nhà nước đang gửi tại 4 ngân hàng có vốn Nhà nước chiếm cổ phần chi phối", Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ Kho bạc Nhà nước thông tin.

Về hoạt động của hệ thống kho bạc năm 2022, báo cáo của Kho bạc Nhà nước cho biết về thu, chi ngân sách nhà nước, tính đến hết ngày 20/12, lũy kế thu trong cân đối đạt 1,727 triệu tỷ đồng, bằng 122,37% so với dự toán năm 2022 được giao.

Đối với chi thường xuyên, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát hơn 895.000 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Đối với chi đầu tư, lũy kế vốn đầu tư công năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước đến ngày 20/12 là 403.100 tỷ đồng, bằng 67,9% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch năm 2022 Thủ tướng giao.

Cũng theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành đến ngày 20/12 là 203.000 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đầu năm là huy động 400.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước dự kiến đạt gần 15.700 tỷ đồng.

PV

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên