MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoáng sản Fecon lãi đột biến trong quý 3, kết quả 9 tháng vượt kế hoạch năm

21-10-2016 - 09:58 AM | Doanh nghiệp

Tính chung 9 tháng đầu năm, FCM đạt 531 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 44% và 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 95%. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 33 tỷ đồng.

CTCP Khoáng sản Fecon (mã: FCM) vừa công bố BCTC quý 3/2016 hợp nhất với kết quả kinh doanh đột biến.

Theo đó, doanh thu thuần của FCM đạt 186 tỷ đồng – tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, mặc dù tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng mạnh (từ 72% lên 82%) nhưng lợi nhuận gộp vẫn tăng 32% lên 34 tỷ đồng.

Đặc biệt trong quý này, FCM có khoản lợi nhuận khác lên tới 8 tỷ đồng, yếu tố này khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 3 của FCM đạt 15 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, LNST của doanh nghiệp chỉ có 108 triệu đồng.

Theo giải trình từ công ty, khi hợp nhất công ty con là CTCP khoáng sản FECON Hải Đăng, công ty điều chỉnh khoản lãi do mua giá rẻ khi đầu tư vào CTCP khoáng sản FECON Hải Đăng. FCM cũng cho biết, doanh thu thuần quý 3 tăng là do thị trường bất động sản phát triển trở lại, theo đó khoáng sản Fecon đã mở rộng thị trường kinh doanh, mặt hàng , nghiệm thu đối chiếu hoàn thành các công trình làm cơ sở ghi nhận doanh thu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Tính chung 9 tháng đầu năm, FCM đạt 531 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 44% và 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 95%. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 33 tỷ đồng.

Năm 2016, FCM đặt kế hoạch doanh thu 530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty này đã hoàn thành vượt kế hoạch.

Mai Linh

FCM

Trở lên trên