MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoáng sản Hà Giang (HGM) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 55%

Năm 2018 Khoáng sản Hà Giang chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 70%.

Ngày 7/6 tới đây CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán HGM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 55%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.500 đồng. Thời gian thanh toán 17/6/2019.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Khoáng sản Hà Giang đạt 112,15 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 35,2 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được, ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 70%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 7.000 đồng. Trước đó công ty đã tạm ứng 15% bằng tiền trong đợt 1.

Trên BCTC kiểm toán năm 2018, kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ đối với khoản đầu tư tài chính gần 70 tỷ đồng vào CTCP Gang thép Cao Bằng và khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với số tiền hơn 28.5 tỷ đồng. Theo kiểm toán, nếu trích lập các khoản này theo đúng quy định và điều chỉnh hồi tố trích lập bổ sung cho năm 2017, thì LNTT năm 2017 sẽ giảm khoảng 27,6 tỷ đồng và năm 2018 sẽ tăng khoảng 1,8 tỷ đồng. Qua đó sẽ ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 của công ty.

Bên cạnh đó kiểm toán còn đưa một số ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư xây dựng dự án Nhà máy tuyển quặng Antimon Mậu Duệ.

Nam Sơn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên