MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoáng sản TKV (KSV) đặt mục tiêu lãi trước thuế 847 tỷ đồng năm 2022, muốn đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HNX

Khoáng sản TKV (KSV) đặt mục tiêu lãi trước thuế 847 tỷ đồng năm 2022, muốn đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HNX

Lãi lớn năm 2021, Khoáng sản TKV cũng đề xuất chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% thay cho mức 6,5% như kế hoạch.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico – mã chứng khoán KSV) sắp tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hiện công ty đã công bố tài liệu trình Đại hội lần này với nhiều nội dung đáng chú ý.

Kết quả kinh doanh năm 2021: Năm 2021 Khoáng sản TKV đạt 8.810 tỷ đồng doanh thu tăng 43% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm chi phí vốn, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.913 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh khác, năm 2021 Khoáng sản TKV lãi trước thuế 1.128 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng đột biến gấp 4,6 lần cùng kỳ, lên 947 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 700 tỷ đồng. EPS đạt 3.502 đồng.

Khoáng sản TKV (KSV) đặt mục tiêu lãi trước thuế 847 tỷ đồng năm 2022, muốn đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HNX - Ảnh 1.

Giải trình nguyên nhân doanh thu, và đặc biệt là lợi nhuận tăng trưởng mạnh, Khoáng sản TKV cho biết do năm 2021 vừa qua giá bán bình quân các sản phẩm chính của công ty mẹ như đồng tấm, vàng bạc và các sản phẩm của công ty con như phôi thép, kẽm thỏi đều tăng cao so với cùng kỳ. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận tăng mạnh. Lượng hàng tồn kho đến cuối năm 2021 còn 3.926 tỷ đồng, tăng 2.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó chủ yếu tăng giá trị tổn kho thành phẩm và chi phí SXKD dở dang.

Chia cổ tức tỷ lệ 15%: Với kết quả đạt được, Khoáng sản TKV dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành 300 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 15% thay cho mức 6,5% như kế hoạch đặt ra đầu năm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Năm 2022 Khoáng sản TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất toàn công ty 11.712 tỷ đồng, trong đó từ sản xuất khoáng sản đạt 11.626 tỷ đồng và còn lại là sản xuất kinh doanh khác. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 847 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ khoáng sản 801 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15% cho cổ đông.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Khoáng sản TKV cũng trình kế hoạch đổi ngành nghề kinh doanh, theo đó bổ sung thêm một số ngành, trong đó có trồng và chăm sóc rừng, khai thác gỗ, dịch vụ ăn uống, vận tải hàng hoá, sản xuất các sản phẩm bằng kim loại…

Khoáng sản TKV (KSV) đặt mục tiêu lãi trước thuế 847 tỷ đồng năm 2022, muốn đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HNX - Ảnh 2.

Chủ trương đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HNX: Đáng chú ý, Khoáng sản TKV thông qua chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty tại Sở GDCK Hà Nội trong năm 2022. Tại thời điểm hiện tại Tổng công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng tương ứng 200 triệu cổ phiếu đang giao dịch trên sàn Upcom. Công ty cũng đã giao dịch trên Upcom được 6 năm.

Về tài chính, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán lớn hơn 5%. Đồng thời kết q2ủa hoạt động SXKD năm 2021 có lãi.

Trên thị trường cổ phiếu KSV hiện giao dịch quanh mức 52.400 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt xấp xỉ 10.600 tỷ đồng.

Khoáng sản TKV (KSV) đặt mục tiêu lãi trước thuế 847 tỷ đồng năm 2022, muốn đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HNX - Ảnh 3.
https://cafef.vn/khoang-san-tkv-ksv-dat-muc-tieu-lai-truoc-thue-847-ty-dong-nam-2022-muon-dua-co-phieu-len-niem-yet-tren-hnx-20220316184437718.chn

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên