MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoáng sản TKV: Quý 1 lãi 151 tỷ đồng cao gấp 6 lần cùng kỳ 2020

Khoáng sản TKV: Quý 1 lãi 151 tỷ đồng cao gấp 6 lần cùng kỳ 2020

Năm 2021, Khoáng sản TKV đặt mục tiêu lãi 218 tỷ đồng theo đó ngay quý 1 Tổng công ty đã hoàn thành được tới 73% mục tiêu.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (UpCOM: KSV) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.480 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt hơn 328 tỷ đồng tăng 68% so với quý 1/2020.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh từ 38 tỷ đồng xuống còn hơn 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí của hoạt động này cũng giảm được 18%, chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng thấp hơn cùng kỳ nên kết quả LNST đạt gần 151 tỷ đồng cao gấp hơn 6 lần so với quý 1/2020. LNST thuộc về công ty mẹ là 111,5 tỷ đồng tương đương EPS đạt 558 đồng.

Năm 2021, Khoáng sản TKV đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.602 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 218 tỷ đồng theo đó kết thúc quý 1 Tổng công ty đã hoàn thành được 17% mục tiêu về doanh thu và 73% mục tiêu về lợi nhuận.

Khoáng sản TKV: Quý 1 lãi 151 tỷ đồng cao gấp 6 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Quang Cường

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên