MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không công bố thông tin về thanh toán lãi trái phiếu và chuyển nhượng cổ phần, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) bị UBCKNN xử phạt

Không công bố thông tin về thanh toán lãi trái phiếu và chuyển nhượng cổ phần, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) bị UBCKNN xử phạt

Ngoài ra, Quản lý quỹ Hợp Lực cũng vừa nhận quyết định xử phạt của UBCKNN

Ngày 20/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: SCR).

Cụ thể, SCR bị phạt tiền 85 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

SCR đã không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và của Công ty các Nghị quyết HĐQT số: 31/2020/NQ-HĐQT ngày 03/08/2020 về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Mai Lan; số 31A/2020/NQ-HĐQT ngày 14/08/2020 về việc góp vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh cùng CTCP Toàn Hải Vân triển khai dự án; số 37/2020/NQ-HĐQT ngày 23/09/2020 về việc CTCP May Tiến Phát vay vốn; số 41A/2020/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020 về việc CTCP May Tiến Phát vay vốn; số 04A/2021/NQ-HĐQT ngày 04/03/2021 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng từ CTCP May Tiến Phát; số 18A/2021/NQ-HĐQT ngày 15/11/2021 về việc vay vốn, thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Tân Định và hợp tác đầu tư cùng CTCP Toàn Hải Vân triển khai dự án Sàn thương mại dịch vụ du lịch thuộc khu phước hợp Cảng Vịnh Đầm.

Đáng chú ý, công ty cũng không CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, báo cáo sử dụng vốn trái phiếu, báo cáo tình hình tài chính trái phiếu năm 2020, Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn SCR.BOND.2018 ngày 17/6/2021.

Đồng thời, công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HSX và của Công ty về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 ngày 08/07/2021.

Ngoài ra, SCR còn bị UBCKNN phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty CBTT báo cáo tình hình quản trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 có nội dung không đầy đủ, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 thống kê thiếu Nghị quyết HĐQT số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty và xác định người đại diện theo pháp luật; không đề cập tới giao dịch chuyển nhượng cổ phần với CTCP Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An theo Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 06/03/2020 tại Mục 2: "Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ”; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 thống kê thiếu Nghị quyết số 9B/2021/NQ-HĐQT ngày 27/05/2021 về việc uỷ quyền ký kết hồ sơ liên quan đến vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng BIDV và Nghị quyết số 10A/2021/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021 về việc uỷ quyền ký hồ sơ liên quan đến việc vay vốn và thế chấp tài sản tại OCB-CN-HCM.

Tổng cộng số tiền phạt đối với SCR là 145 triệu đồng.

Trước đó trong ngày 19, UBCKNN cũng ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực.

Trong đó, Quản lý quỹ Hợp Lực bị phạt tiền 60 triệu đồng do không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị. Cụ thể, thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không đảm bảo thời hạn theo quy định; không tổ chức họp Hội đồng quản trị định kỳ trong năm 2020, 2021 theo quy định.

Công ty còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do hành vi không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán.

Công ty tiếp tục bị phạt thêm 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty; đồng thời bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các Báo cáo tình hình hoạt động công ty tháng 5/2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5/2022, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2022.

Tổng cộng số tiền phạt của Quản lý quỹ Hợp Lực là 265 triệu đồng.

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên