MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh Bắc (KBC) đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý 1/2021 với 599 tỷ đồng, cao gấp 11 lần cùng kỳ

02-05-2021 - 08:33 AM | Doanh nghiệp

Kinh Bắc (KBC) đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý 1/2021 với 599 tỷ đồng, cao gấp 11 lần cùng kỳ

Lên kế hoạch cho năm 2021, KBC kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt 6.600 tỷ đồng, gấp 2,7 lần và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, gấp 7,4 lần năm 2020. Như vậy, 3 tháng đầu năm, KBC đã thực hiện được hơn 30% chỉ tiêu doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu 2.002 tỷ đồng, gấp gần 4 lần quý 1/2020. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm hơn 1.904 tỷ đồng, tăng cao gấp 3 lần cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp quý đầu năm của KBC đạt hơn 1.123 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần quý đầu năm 2020; biên lãi gộp cũng tăng từ 44% lên hơn 56%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh lên mức 42 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ; phần lớn doanh thu mảng này đến từ lãi tiền gửi. Trong kỳ, dù các loại chi phí đều tăng, KBC vẫn báo lãi ròng 599 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm 2020.

Đây là mức lãi kỷ lục tính theo quý KBC đạt được, và cũng là quý chỉ số kinh doanh KBC tiếp tục tăng mạnh, tiếp nối năm 2020 nhờ Công ty tiến hành điều chỉnh cập nhật tăng giá vốn cho khu công nghiệp.

Kinh Bắc (KBC) đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý 1/2021 với 599 tỷ đồng, cao gấp 11 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
Kinh Bắc (KBC) đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý 1/2021 với 599 tỷ đồng, cao gấp 11 lần cùng kỳ - Ảnh 2.
Kinh Bắc (KBC) đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý 1/2021 với 599 tỷ đồng, cao gấp 11 lần cùng kỳ - Ảnh 3.

Lên kế hoạch cho năm 2021, KBC kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt 6.600 tỷ đồng, gấp 2,7 lần và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, gấp 7,4 lần năm 2020. Như vậy, 3 tháng đầu năm, KBC đã thực hiện được hơn 30% chỉ tiêu doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của KBC ghi nhận hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các dự án) ghi nhận hơn 11.000 tỷ. Song song, khoản phải thu ngắn hạn tăng 30% lên gần 9.000 tỷ đồng.

Hiện tổng nợ Công ty ghi nhận gần 14.000 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính (ngắn và dài hạn) chiếm gần 9.000 tỷ.

Năm nay, để huy động vốn cho hoạt động đầu tư, KBC sớm lên kế hoạch tăng vốn từ lợi nhuận chưa phân phối, và tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Ban lãnh đạo cho biết công ty đang có nhiều dự án đã đạt được các phê duyệt cần thiết về mặt pháp lý, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh.

Kinh Bắc (KBC) đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý 1/2021 với 599 tỷ đồng, cao gấp 11 lần cùng kỳ - Ảnh 4.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên