MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh doanh xổ số do Nhà nước nắm giữ 100%

Kinh doanh xổ số do Nhà nước nắm giữ 100%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định về Tiêu chí phân loại DN do Nhà nước đầu tư vốn thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025.

Theo dự thảo, tiêu chí phân loại sẽ làm cơ sở thực hiện rà soát, chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hiện có và tiếp tục thoái vốn nhà nước tại các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới trong giai đoạn 2021-2025.

Những DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực gồm: Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cung ứng dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về điện lực; quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn; bảo đảm hàng hải; bưu chính công ích và hoạt động duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng; kinh doanh xổ số; xuất bản, sản xuất phim khoa học, thời sự phục vụ nhiệm vụ an ninh tư tưởng và chính trị; in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng…

Riêng các công ty nông, lâm nghiệp; DN quốc phòng, an ninh; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC), Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện sắp xếp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Những DN thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay; quản lý, khai thác các cảng biển đặc biệt quan trọng, quy mô lớn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế theo quy định về phân loại cảng biển Việt Nam; khai thác khoáng sản quy mô lớn; tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí...

Nhà nước giữ cổ phần đa số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Những DN thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn; sản xuất hóa chất cơ bản; vận chuyển hàng không; những DN chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực (bán buôn gạo; đầu mối nhập khẩu xăng dầu); sản xuất thuốc lá điếu; cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; trồng và chế biến cao su, cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh; những DN đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa

Đáng chú ý, theo dự thảo, Nhà nước sẽ giữ cổ phần đa số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm căn cứ tiêu chí phân loại trên để thực hiện rà soát, sắp xếp các DN do Nhà nước đầu tư vốn theo các hình thức: cổ phần hóa, chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; thoái vốn nhà nước; sáp nhập, hợp nhất các DN có cùng ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoặc giải thể, phá sản.

Đồng thời, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển đổi sở hữu và tỷ lệ vốn do Nhà nước nắm giữ đối với các trường hợp không thực hiện được theo tiêu chí phân loại hoặc chưa được quy định tại tiêu chí phân loại.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ tiêu chí phân loại để xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới DN Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, DATC, VAMC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo PV/VOV.VN

VOV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên