MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi sau thuế quý 1 của Vietnam Airlines giảm 43% so với cùng kỳ, đạt 746 tỷ đồng

10-05-2017 - 14:09 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu cả quý đạt 20.833 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 3.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 tương ứng mức tăng 17%.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – mã chứng khoán HVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu cả quý đạt 20.833 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 3.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 tương ứng mức tăng 17%; trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 18.643 tỷ đồng, chiếm 89% tổng doanh thu.

Tuy doanh thu tăng 17% nhưng giá vốn lại tăng đến 22%, tương ứng giá vốn bỏ ra khoảng 17.586 tỷ đồng, nên phần lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 3.247 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giá vốn tăng, theo giải trình từ phía công ty là do giá dầu bình quân trong quý 1/2017 tăng so với giá dầu bình quân quý 1/2016.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 242,3 tỷ đồng, giảm 635 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái do không phát sinh nguồn thu từ hoạt động đầu tư ngoài doanh nghiệp và lợi nhuận tài chính từ chênh lệch tỷ giá giảm do mức độ biến động giảm tỷ giá USD trong quý ít hơn so với cùng kỳ. Lãi chênh lệch tỷ giá nhận được quý 1/2017 gần 220 tỷ đồng trong khi quý 1 năm ngoái gần 848 tỷ đồng.

Tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ 959 tỷ đồng, giảm được 424 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó riêng chi trả lãi vay hơn 370 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái. Nguyên nhân, do quý 1 năm nay HVN chỉ chịu hơn 526 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá trong khi cùng kỳ lỗ hơn 918 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quý 1 năm nay HVN chi gần 72 tỷ đồng các khoản chi hoạt động tài chính khác trong khi cùng kỳ chi 148 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được gần 40 tỷ đồng thì chi phí bán hàng lại tăng mạnh 175 tỷ đồng.

Kết quả quý 1/2016 Vietnam Airlines lãi trước thuế 853,7 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 746 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 743 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2017, tiền và các khoản tương đương tiền còn 23.368 tỷ đồng, giảm gần 1.060 tỷ đồng so với đầu kỳ trong đó có hơn 2.060 tỷ đồng gửi ngân hàng không kỳ hạn. Tổng nợ phải trả 79.800 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với đầu kỳ; trong đó tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 15.160 tỷ đồng (tăng 4.130 tỷ đồng so với đầu kỳ) và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 5.710 tỷ đồng, còn 45.118 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đến 31/3/2017 đạt 16.943 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 12.275 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối quý còn 2.543 tỷ đồng và còn 1.220 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Thái Phương

HNX

Trở lên trên