MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

26-09-2019 - 19:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng bằng VND đã giảm sâu xuống gần bằng mức lãi suất mà các tổ chức tín dụng đang vay mượn USD lẫn nhau.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo hoạt động của thị trường ngân hàng tuần từ 16-20/9.  

Theo đó, lãi suất huy động vẫn duy trì ổn định. Hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,2-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,5%/năm.

Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

Về hoạt động trên liên ngân hàng, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 337.321 tỷ đồng, bình quân 67.464 tỷ đồng/ngày, tăng 7.894 tỷ đồng/ngày so với tuần 09 – 13/9/2019; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 152.116 tỷ đồng, bình quân 30.423 tỷ đồng/ngày, giảm 126 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (63% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (16% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 67% và 16%.

Về lãi suất, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,82%/năm, 0,66%/năm và 0,69%/năm xuống mức 2,38%/năm, 2,61%/năm và 3,25%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn 01 tuần và 01 tháng tăng lần lượt là 0,06%/năm và 0,01%/năm lên mức 2,19%/năm và 2,26%/năm trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm 0,04%/năm xuống mức 2,06%/năm.

Như vậy, lãi suất liên ngân hàng bằng VND đã giảm sâu xuống gần bằng mức lãi suất mà các tổ chức tín dụng vay mượn USD lẫn nhau.

Hằng Kim

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên