MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lại thêm một cá nhân và 2 doanh nghiệp bị UBCKNN phạt cuối tuần qua

Tuần qua UBCKNN đã ra rất nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tuần qua đã có rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của UBCKNN. Ngày cuối tuần, UBCKNN còn công bố thêm

Giao dịch cổ phiếu HBC, người nhà Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình bị phạt

Ngày 26/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Cát Tường, chị gái ông Lê Viết Hải - chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) - số tiền 20 triệu đồng.

Nguyên nhân, do bà Cát Tường đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch: Bà Lê Thị Cát Tường đã bán 20.000 cổ phiếu HBC vào ngày 18/4/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Vi phạm quy định về trình độ chuyên môn của nhân sự, QLQ đầu tư Chứng khoán Bản Việt bị phạt

Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN cho thấy CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định. Cụ thể, bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty không có nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán hoặc kiểm toán, vi phạm quy định hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Do vậy, ngày 26/09/2019 vừa qua UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt số tiền 85 triệu đồng. 

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2019.

Văn phòng phẩm Hồng Hà bị phạt nặng nhất

Trước đó ngày 25/9/2019 UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (mã chứng khoán HHA) tổng số tiền 155 triệu đồng. Nguyên nhân do Văn phòng phẩm Hồng Hà đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định và do vi phạm pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

-Cụ thể, phạt tiền 70 triệu đồng do Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Quyết định sơ thẩm giải quyết kinh doanh thương mại số 01/2018/QĐST-VKDTM của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm; Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 09/8/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 25/10/2018.

-Phạt tiền 85 triệu đồng do Công ty đã vi phạm pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 lần thứ hai không đúng thời hạn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/9/2019.

Mai Nguyễn

UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên