TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lào Cai bổ nhiệm một số công chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn

21-09-2017 - 18:00 PM | Thời sự

Một số công chức được bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ...

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức... trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lào Cai (từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2016).

Theo đó, về cơ bản, công tác quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, số lượng công chức tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 2014/NĐ-CP trong giai đoạn thanh tra chưa đảm báo tỷ lệ theo Đề án đã được phê duyệt (trong giai đoạn thanh tra đã tinh giản được 40 trường hợp)

Việc tiếp nhận cộng chức không qua thi tuyển được UBND tỉnh Lào Cai cơ bản thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định nhưng một số hồ sơ tiếp nhận chưa đảm bảo các thành phần hồ sơ, UBND tỉnh Lào Cai chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức được tiếp nhận vào công chức không qua thi.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị được xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ. Các công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn do nhà nước và tính quy định.

Tuy nhiên, theo Thanh tra Bộ Nội vụ, một số công chức được bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; một số quyết định bổ nhiệm lại và quyêt định kéo dài thời gian giữ chức vụ không đảm bảo thời gian theo quy định.

Về quản lý hồ sơ công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ nhận định cơ bản được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong hồ sơ công chức đã lưu giữ được phân lớn thành phân hô sơ theo quy định. Nhưng hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ. Tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các cơ quan, đơn vị không được lưu trong hồ sơ công chức.

Ngoài ra, đến thời điểm thanh tra, có 6 cơ quan, đơn vị còn sử dụng 34 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ kết luận trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn; miễn nhiệm các trường hợp khi hết thời hạn mà chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Cùng với đó là chỉ đạo chấm dứt việc sử dụng 34 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hinh thức xử lý phù hợp./.

Theo Hiếu MInh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên