MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lào Cai phân công, điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

02-11-2020 - 11:55 AM | Xã hội

Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lào Cai.

Điều động đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai.

Điều động đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Điều động đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai, kể từ ngày 1/11/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai cũng đã phân công đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kiêm Phó Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lào Cai.

Tiếp nhận, điều động đồng chí Đặng Đình Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều động đồng chí Lý Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025, đến thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách.

Điều động đồng chí Sùng A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chúc mừng các đồng chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công giữ các nhiệm vụ cụ thể. Nhấn mạnh, đây thực sự là vinh dự, nhưng cũng là thách thức không nhỏ đặt ra trách nhiệm nặng nề, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị trên cương vị, nhiệm vụ công tác của mình, các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết nội bộ; phấn đấu, rèn luyện, tham mưu tích cực với Tỉnh ủy giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.


PV

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên