MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

LBE

Doanh nghiệp sách LBE, TPH báo lãi quý 2 sụt giảm do dịch Covid 19

Doanh nghiệp sách LBE, TPH báo lãi quý 2 sụt giảm do dịch Covid 19

15/07/2020 08:51

Dịch Covid – 19 khiến học sinh phải nghỉ học đã làm doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp sách sụt giảm mạnh.

Doanh thu giảm, LBE báo lỗ trong quý 1/2020

Doanh thu giảm, LBE báo lỗ trong quý 1/2020

08/04/2020 13:25

Năm 2020, LBE đặt mục tiêu doanh thu 60 tỷ đồng giảm 9% so với thực hiện 2019 và lãi trước thuế 2 tỷ đồng tương đương 2019.

VC7, LBE: Lãi quý 2 sụt giảm so với cùng kỳ

VC7, LBE: Lãi quý 2 sụt giảm so với cùng kỳ

16/07/2015 10:02

Cả VC7 và LBE đều có mức doanh thu trong kỳ sụt giảm, kết thúc nửa đầu năm chưa hoàn thành được 50% kế hoạch lãi cả năm 2015.

LBE quý 4/2014 lãi hơn 281 triệu đồng

LBE quý 4/2014 lãi hơn 281 triệu đồng

16/01/2015 15:48

Quý 4/2014, doanh thu công ty đạt xấp xỉ 8,5 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 0.281 tỷ, chỉ thấp hơn cùng kỳ năm 2013 6%.

Thêm 2 cổ phiếu sách LBE, KBE báo lãi quý 2/2014

Thêm 2 cổ phiếu sách LBE, KBE báo lãi quý 2/2014

15/07/2014 14:21

Mức lãi quý 2/2014 giúp LBE hoàn thành được 50% kế hoạch cả năm 2014 trong khi KBE mới chỉ đi được 28% chặng đường.

LBE: 28/5 ĐKCC nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt 12%

LBE: 28/5 ĐKCC nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt 12%

16/05/2014 00:28

Thời gian thực hiện: 06/06/2014.

LBE, TPH: 2 Doanh nghiệp ngành sách báo lãi quý I/2014

LBE, TPH: 2 Doanh nghiệp ngành sách báo lãi quý I/2014

14/04/2014 21:27

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I/2014 của TPH đạt 82 triệu đồng trong khi cùng kỳ quý I/2013 đạt 78 triệu đồng, tăng 15%. EPS quý I/2014 của TPH đạt 43 đồng.

LBE: 11/4 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ

LBE: 11/4 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ

27/03/2014 11:56

Mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.200 đồng.

LBE: EPS 6 tháng đầu năm 2013 đạt 943 đồng

LBE: EPS 6 tháng đầu năm 2013 đạt 943 đồng

16/07/2013 16:35

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2013 LBE đã hoàn thành được 47% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. EPS 6 tháng đầu năm 2013 LBE đạt 943 đồng.

Trở lên trên