MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

CII, AAA, ADC, VC6, KKC, MPT, DNC, TA9, CHC, SGH vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII): Ngày 2/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 28/4/2017. Đồng thời CII cũng chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào 28/4 tới đây.

CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA): Ngày 7/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/4/2017.

CTCP Mỹ thuật và Truyền thông (ADC): Ngày 9/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thực hiện 12/4/2017. Đồng thời ADC cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

CTCP Vinaconex 6 (VC6): Ngày 3/3 – Ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng/cổ phiếu). Thời gian thanh toán 28/4/2017. Đồng thời VC6 cũng chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (KKC): Ngày 3/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/3/2017. Đồng thời KKC cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào 4/4 tới đây.

CTCP May Phú Thành (MPT): Ngày 10/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thực hiện 10/4/2017. Đồng thời May Phú Thành cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng (DNC): Ngày 6/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/4/2017. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9): Ngày 7/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 21/3/2017. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

CTCP Cẩm Hà (CHC - UpCOM): Ngày 3/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thực hiện 20/4/2017. Đồng thời Công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH): Ngày 3/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhânj 200 đồng). Thời gian thực hiện 10/4/2017. Đồng thời SGH cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Thạch Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên