TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

VHC, BMP, GHC, PHC, VET, SPC, PMC, PHN, TXM, SSE vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC): Ngày 9/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/12/2020.

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP): ngày 8/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tứ đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 28,4% (01 cổ phiếu nhận 2.840 đồng). Thời gian thanh toán 23/10/2020.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC): Ngày 2/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2020.

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC): Ngày 8/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/10/2020.

CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC): Ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/10/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

CTCP Thuốc thú ý Trung Ương Navetco (VET): Ngày 8/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 28% (01 cổ phiếu nhận 2.800 đồng). Thời gian thanh toán 6/11/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC): Ngày 5/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2020.

CTCP Pin Hà Nội (PHN): Ngày 30/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 12/11/2020.

CTCP Vicem Thạch Cao Xi măng (TXM): Ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,5% (01 cổ phiếu nhận 150 đồng). Thời gian thanh toán 11/11/2020.

CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (HC1): Ngày 2/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/11/2020.

CTCP Thương mại – dịch vụ Sài Gòn (SSE): Ngày 2/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bổ sung đợt 4/2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tổng tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng), trong đó trả cổ tức đợt 4/2019 tỷ lệ 4% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 15/10/2020.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên