MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

DHG, DRL, S55, ONE, VDT, CPW, BDT, TDW, WTC, PMT vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Dược Hậu Giang (DHG): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2021.

CTCP Thủy điện điện lực 3 (DRL):  Ngày 14/5 - ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tổng tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng), trong đó trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 17,8% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 2,2%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Sông Đà 505 (S55): Ngày 5/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2021.

CTCP Truyền thông số 1 (ONE): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Lưới thép Bình Tây (VDT): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Công trình giao thông công chánh (CPW): Ngày 29/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,72% (01 cổ phiếu nhận 172 đồng). Thời gian thanh toán 12/5/2021.

CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (BDT): Ngày 4/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13,34% (01 cổ phiếu nhận 1.334 đồng). Thời gian thanh toán 20/5/2021.

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW): Ngày 13/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Vận tải thủy – Vinacomin (WTC): Ngày 6/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 14/5/2021.

CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT): Ngày 4/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,2% (01 cổ phiếu nhận 520 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên