MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

VJC, QNS, TBC, GLT, ITD, CTP, BPC, NUE, EMG, CMW, TVP vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Hàng không Vietjet (VJC): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2017.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2017.

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC): Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 22/8/2017.

CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT): Ngày 1/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 28% (01 cổ phiếu nhận 2.800 đồng). Thời gian thanh toán 14/8/2017.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ngày 8/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/8/2017.

CTCP Cà Phê Thương Phú (CTP): Ngày 27/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2017.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 7/8/2017.

CTCP Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE – UpCOM): Ngày 28/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8,615% (01 cổ phiếu nhận 861,5 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2017.

CTCP Thiết bị Phụ tùng cơ điện (EMG – UpCOM): Ngày 27/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2017.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW – UpCOM): Ngày 4/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 3,54% (01 cổ phiếu nhận 354 đồng). Thời gian thanh toán 29/8/2017.

CTCP TV.Pharm (TVP – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 28/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2017.

Thạch Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên