TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

15-04-2021 - 10:58 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

VCI, NHC, SAF, BKH, VTT, SED, HEV, PSC, VGL, PWA, DCH vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Ngày 4/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/5/2021.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC): Ngày 22/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2021.

CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (SAF): Ngày 29/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/5/2021.

CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội (BKH): Ngày 20/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 7/5/2021.

CTCP Công nghệ Việt Thành (VTT): Ngày 27/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/5/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam (SED): Ngày 28/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2021.

CTCP Sách Đại học – Dạy nghề (HEV): Ngày 4/5 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC): Ngày 5/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal – VnSteel (VGL): Ngày 4/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2021.

CTCP Bất động sản dầu khí (PWA): Ngày 22/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 và thanh toán cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng), trong đó cổ tức còn lại năm 2018 tỷ lệ 3,5% và cổ tức đợt 1/2019 tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 29/4/2021.

CTCP Địa chính Hà Nội (DCH): Ngày 29/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 20/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Thái Mạnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên