MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

TMP, BMI, HMC, BFC, VGS, WCS, PET, HEC, PNT, CH5, HLE, PTS vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 45% (01 cổ phiếu nhận 4.500 đồng). Thời gian thanh toán 17/6/2021.

Tổng CTCP Bảo Minh (BMI): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2021.

CTCP Kim khí Tp HCM – VnSteel (HMC): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2021.

CTCP Phân bón Bình Điền (BFC): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Bến xe Miền Tây (WCS): Ngày 9/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2021.

Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2021.

CTCP tư vấn xây dựng Thủy lợi II (HEC): Ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/6/2021.

CTCP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận (PNT): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/6/2021.

CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội (CH5): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.


Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên