MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp

PVB, TBC, NAV, TPC, SZC, TVP, ACE, HLC, FT1, VGR, HAT, VLP, HTU, NMK vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB): ngày 25/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/10/2020.

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/9/2020.

CTCP Nam Việt (NAV): Ngày 13/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức dợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 24/8/2020.

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 18/9/2020.

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC): ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/9/2020.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/9/2020.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 trả 15% vào ngày 24/9/2020 và đợt 2 trả 15% vào ngày 24/11/2020.

CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC): ngày 17/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2020.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1): Ngày 18/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 22/9/2020.

CTCP Cảng xanh VIP (VGR): Ngày 19/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/8/2020.

CTCP Thương mại bia Hà Nội (HAT): Ngày 19/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/9/2020.

CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long (VLP): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2020.

CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU): Ngày 18/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,62% (01 cổ phiếu nhận 62 đồng). Thời gian thanh toán 3/9/2020.

CTCP Xây dựng công trình 510 (NMK): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2020.

Thái Mạnh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên