MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

BMP, SMC, DRC, AGM, VTO, OPC, CMF, GCB, INN, SKV, AQN, SIV, ICT, GTS, KHP vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/8/2020.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 27/7/2020.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ngày 17/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2020.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2020.

CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2020.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ngày 14/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2020.

CTCP Thực phẩm Cholimex (CMF): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2020.

CTCP Petec Bình Định (GCB): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2020.

CTCP Bao bì và In Nông Nghiệp (INN): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2020.

CTCP Nước giải khát yến sào Khánh Hòa (SKV): Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền tỷ lệ 24,54% (01 cổ phiếu nhận 2.454 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2020.

CTCP 28 Quảng Ngãi (AQN): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2020.

CTCP Sivico (SIV): Ngày 13/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2020.

CTCP Viễn thông tin học bưu điện (ICT): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2020.

CTCP Công trình giao thông Sài Gòn (GTS): Ngày 14/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,8% (01 cổ phiếu nhận 580 đồng). Thời gian thanh toáN 18/8/2020.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 12/8/2020.

Thái Hiếu

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên