MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 16 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 16 doanh nghiệp

PGC, TTP, M10, NHI, VPW, VIT, BLI, TSB, SEP, DNL, UEM, HHR, MQB, PTH, TOS, VTE vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

Tổng Công ty may 10 (M10): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 23/6/2021.

CTCP May Hữu Nghị (HNI): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/6/2021.

CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (VPW): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,16% (01 cổ phiếu nhận 216 đồng). Thời gian thanh toán 23/6/2021.

CTCP Viglacera Tiên Sơn (VIT): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 2/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 30,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:15,64%. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Long (BLI): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9,49% (01 cổ phiếu nhận 949 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP (VIF): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8,89% (01 cổ phiếu nhận 889 đồng). Thời gian thanh toán 16/6/2021.

CTCP Ắc quy Tia Sáng (TSB): Ngày 28/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,55% (01 cổ phiếu nhận 1.255 đồng). Thời gian thanh toán 9/6/2021.

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 7/6/2021.

CTCP Uông Bí – Vinacomin (UEM): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/6/2021.

CTCP Đường sắt Hà Hải (HHR): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13,5% (01 cổ phiếu nhận 1.350 đồng). Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình (MQB): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTH): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Viễn thông điện tử Vinacap (VTE): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,25% (01 cổ phiếu nhận 425 đồng). Thời gian thanh toán 3/6/2021.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên