MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 19 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 19 doanh nghiệp

DTT, PTI, VSI, WCS, PMP, TTL, IN4, VLC, MTS, PEQ, HBF, NBW, TAW, CDR, VGL, YRC, HTR, CTR, TDA vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2916 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2017.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2017.

CTCP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước (VSI): Ngày 16/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2017.

CTCP Bến xe Miền Tây (WCS): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2017.

CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2017.

Tổng công ty Thăng Long – CTCP (TTL): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2017.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 9/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2017.

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (VLC – UpCOM): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu nhận 650 đồng). Thời gian thực hiện 28/6/2017.

CTCP Vật tư – TKV (MTS - UpCOM: Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2017.

CTCP Thiết bị Xăng Dầu Petrolimex (PEQ – UpCOM): ngày 9/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 21/6’2017. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

CTCP Công trình Cầu phà Tp Hồ Chí Minh (HFB – UpCOM): Ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8,5% (01 cổ phiếu nhận 850 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2017.

CTCP Cấp nước Nhà Bè (NBW – UpCOM): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2017.

CTCP Cấp nước Trung An (TAW – UpCOM): Ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2017.

CTCP Cao su Đồng Nai (CDR – UpCOM): Ngày 13/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2017.

CTCP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal – VnSteel (VGL – UpCOM): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2017.

CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC- UpCOM): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7,15% (01 cổ phiếu nhận 715 đồng). Thời gian thanh toán 20/6/2017.

CTCP Đường sắt Hà Thái (HTR – UpCOM): ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7,3% (01 cổ phếu nhận 730 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2017.

CTCP Công trình Viettel (CTR – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 6/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

CTCP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh (TDA – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2017.

Thạch Lâm

Theo Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên