TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

VIS, LHC, DBT, PPP, ITC, C21, ACE, DP3, LBM, VC6, HII, QST, KKC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Thép Việt Ý (VIS): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 12/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quy chế quản trị công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. 

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Ngày 4/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào 22/4 tới đây.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT): Ngày 4/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2917 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 2/7/2017. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào 21/4 tới đây.

CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP): Ngày 29/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 17/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra vào 27/4 tới đây.

CTCP Đầu tư Kinh doan nhà (ITC): Ngày 2/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cổ phiếu nhận 350 đồng). Thời gian thanh toán 20/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào 26/4 tới đây.

CTCP Đầu tư Thế Kỷ 21 (C21 – UpCOM): Ngày 4/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra vào 21/4 tới đây.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE – UpCOM): Ngày 27/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018. Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau.

CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3): Ngày 3/4 - ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/5/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra vào 27/4 tới đây.  

CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM): Ngày 4/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 18/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra vào 21/4 tới đây.

CTCP Vinaconex 6 (VC6): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 22/5/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra vào 20/4 tới đây.

CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái (HII): Ngày 29/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/4/2018.

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (QST): Ngày 26/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 12/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới đây.

CTCP Sản xuất kinh doanh Kim Khí (KKC): Ngày 2/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào 27/4 tới đây.

Nguyễn Mai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên