MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

DNH, TBC, TDB, DM7, VWS, CPW vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH): Ngày 29/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 22/2/2021.

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC): Ngày 9/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/2/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Thủy điện Bình Định (TDB): Ngày 28/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP Dệt may 7 (DM7): Ngày 29/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/2/2021.

CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (VWS): Ngày 27/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 2/2/2021.

CTCP Công trình giao thông công chánh (CPW): Ngày 27/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

Thái Mạnh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên