MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

BCM, CSV, POT, PMW, X20, TAW vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển công nghiệp – CTCP (BCM): Ngày 23/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 6/9/2021.

CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 13/8/2021.

CTCP Thiết bị bưu điện (POT): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 12/8/2021.

CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tổng tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2021, trong đó trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 6% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 4%.

CTCP X20 (X20): Ngày 13/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2021.

CTCP Cấp nước Trung An (TAW): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên