TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

BVH, SMB, SHE, HTC, HMH, CRC, ITD vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Ngày 18/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý liến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Ngày 25/11  - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2019.

CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE): Ngày 21/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/12/2019.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2019.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2019.

CTCP Hải Minh (HMH): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2019.

CTCP Create Capital Việt Nam (CRC): Ngày 21/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 19/12/2019.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ngày 18/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/11/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên