MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

VSC, C21, MLS, BLN, VHI, VLA, VLG vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Container Việt Nam (VSC): Ngày 21/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

CTCP Thế kỷ 21 (C21): Ngày 26/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Chăn nuôi Mitraco (MLS): Ngày 19/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 27,1% (01 cổ phiếu nhận 2.710 đồng). Thời gian thanh toán 28/10/2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN): Ngày 18/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,3% (01 cổ phiếu nhận 230 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà (VHI): Ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,39% (01 cổ phiếu nhận 139 đồng). Thời gian thanh toán 15/11/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

CTCP VIMC Logistics (VLG): Ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 27/10/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên