MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

LPB, SSC, TNY, ADC, BST, SGD, CTB, TID vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.


Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ngày 2/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/2/2018.

CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào 28/3/2018.

CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (TNY – UpCOM): Ngày 8/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy lưu ký chứng khoán do đã được UBCKNN thông báo không còn là công ty Đại chúng.

CTCP Mỹ thuật và truyền thông (ADC): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2018.

CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST): Ngày 2/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 21/2/2018.

CTCP Sách giáo dục tại Tp Hồ Chí Minh (SGD): Ngày 12/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/3/2018. Đồng thời côn ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào 23/3/2018.

CTCP Chế tạo Bơm Hải Phòng (CTB): Ngày 31/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/2/2018.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 2/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 13/2/2018.

Thái Phương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên